Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 69

+ Biên độ 5 ngày:

 • 03
 • 12
 • 14
 • 24
 • 25
 • 36
 • 38
 • 49
 • 66
 • 68
 • 82

+ Biên độ 4 ngày:

 • 09
 • 15
 • 17
 • 21
 • 23
 • 26
 • 31
 • 34
 • 35
 • 45
 • 48
 • 53
 • 60
 • 61
 • 63
 • 64
 • 65
 • 71
 • 72
 • 74
 • 77
 • 79
 • 89
 • 90
 • 97
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.